Äldreomsorg i förändring och utveckling – NYTT KURSTILLFÄLLE I GÖTEBORG

– ändrat betalningsansvar, nya regler om förenklat beslutsfattande och ny boendeform för äldre med mindre behov samt införande av framtidsfullmakter

Regeringen har lämnat förslag på en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (prop 2016/17:106). Lagen, som ersätter tidigare betalningsansvarslag och träder i kraft 1 januari 2018, innebär att fristtiden för kommunalt betalningsansvar minskas. De tidigare reglerna om vårdplanering (VPL) ersätts med krav på tidig planering genom samordnade planer (SIP).

Regeringen har dessutom föreslagit nya regler om förenklat beslutsfattande inom äldreomsorgen. Reglerna innebär att kommunerna från den 1 juli 2018 får erbjuda äldre insatser enligt riktlinjer samt att särskilda boendeformer får ges även de äldre som behöver stöd, hjälp och annan lättåtkomlig service. Därtill har även föreslagits regler om framtidsfullmakter och visst ställföreträdarskap för anhöriga (prop 206/17:30) införs den 1 juli 2017 samt att en ny förvaltningslag (prop 2016/17:180) införs den 1 juli 2018.

Samtliga nya författningar kommer påverka bl.a. biståndshandläggningen inom äldreomsorgen. Under denna juridiska temadag ges information om de nya författningarna och hur de påverkar äldreomsorgen. Särskilt kommer att tas upp de nya lagen om samverkan vid utskrivning, de föreslagna reglerna om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer.

TID OCH PLATS

Göteborg den 17 november 2017, 09.30 – 16.00
Hotell Scandic Europa. Nordstan, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-10-16. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca två veckor innan kursstart.

MÅLGRUPP

Socialnämnd eller motsvarande nämnd med ansvar för äldreomsorg, förvaltningschefer, biståndshandläggare, enhetschefer och andra intresserade kommunalt verksamma.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor