Arbete med kvalitet och patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård

– vad innebär satsningen på nära vård 2020 för arbetet med kvalitet och patientsäkerhet?

Under dagen kommer att ges praktisk vägledning för kommunens arbete med kvalitet och patientsäkerhet. Särskilt kommer att tas upp hur kvalitetsarbetet kan bidra till större tydlighet i ansvarsfördelning, bättre ordning i aktuella frågor såsom delegering, medicinhantering och egenvård samt en god kvalitet och patientsäkerhet inom ramen för tillgängliga resurser.
Särskilt kommer att tas upp hur den kommunala hälso- och sjukvården kan säkerställa kvalitet och patientsäkerhet i t.ex. hemsjukvården eller de kommunala korttidsboendena vid en mer nära vård som blir mer primärvårdsbaserad.
Denna dag vänder sig till alla som har ansvar för och arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, nämnden som vårdgivare, verksamhetschefer HSL, MAS/MAR, legitimerad personal, kvalitetsansvariga, enhetschefer, personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser samt övriga intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 2 juni 2020, 09.30 – 16.00.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-05-02. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

Vid samtidig anmälan till kursen om juridik för den kommunala hälso- och sjukvården, som går i Göteborg den 1 juni, erbjuds 10 % rabatt på avgift för båda kurserna.

Mer information om kursen om juridik för den kommunala hälso- och sjukvården finns här.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor