Handläggning av ärenden inom socialpsykiatri – fåtal platser kvar

– DEN NYA LAGEN OM UTSKRIVNINGSKLARA PATIENTER FRÅN SLUTENVÅRDEN (HSL SAMT LRV OCH LPT) M.FL. RÄTTSLIGA NYHETER

Socialtjänstens verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar (socialpsykiatrin) har förändrats och utvecklats alltsedan handikappreformen och psykiatrireformen. Kommunen har fått ett tydligt ansvar enligt socialtjänstlagen för att tillgodose målgruppens behov av boende, stöd och sysselsättning. Insatser såsom bostad med särskild service, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager är värdefulla för att möta behoven av stöd och omsorg.

Samtidigt uppkommer i vissa ärenden frågor om socialtjänstlagen eller LSS ska eller kan tillämpas. Samma gäller frågor om gränsdragningen mot landstingens psykiatri och IFO när det gäller t.ex. placeringar vid HVB för personer med psykisk ohälsa och insatser för personer med samsjuklighet. Ansvaret vid bostadslöshet och hemlöshet är även det en ofta förekommande fråga. En annan fråga är t.ex. gränsdragning mellan boendestöd och andra biståndsinsatser såsom hemtjänst.

Under denna dag kommer att ges en utförlig redogörelse för tillämpningen av författningsbestämmelserna vid handläggningen av ärenden inom socialpsykiatrin. Samtidigt kommer att redovisas rättliga nyheter såsom lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården, och som för utskrivningar från sluten psykiatrisk vård kommer att träda i kraft 31 december 2018. Lagen kommer bl.a. att ställa nya krav på samverkan med landstinget och antalet fristdagar för kommunens mottagande kommer att minskas från 30 vardagar till tre kalenderdagar.

Kursen riktar sig till kommunala nämnder med ansvar för socialpsykiatri, chefer och personal med ansvar för utredning och genomförande av insatser för personer med psykiska funktionshinder eller funktionsnedsättningar.

TID OCH PLATS

Göteborg den 11 april 2018, 09.30 – 16.00
Centralhuset konferens Göteborg, Nils Ericsonsplatsen 4.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-03-11. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast ca två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare och omfattar kostnaden för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor