Bistånd vid missbruk och beroende samt tillämpning av LVM

Under denna kursdag ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden för personer med missbruk och beroende. Frågor som kommer tas upp är bl.a. ansvaret att bistå enskilda att komma ifrån sitt missbruk samt socialtjänstens skyldigheter enligt LVM. Andra frågor som kommer att tas upp är ekonomiskt bistånd vid missbruk och socialtjänstens bostadsansvar samt vilket ansvar som åvilar andra aktörer som landstinget.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med vuxenärenden, stödpersonal och behandlare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Malmö den 21 september 2018, 09.15 – 16.00
Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-08-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor