Blir assistansen förstatligad och hur påverkas kommunerna?

TID OCH PLATS

Den 4 april 2023 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 570 kr per deltagande person exklusive moms.
I avgiften ingår dokumentation samt möjlighet för deltagarna att efter utbildningen ställa kortare följdfrågor som knyter an till utbildningens innehåll.

MÅLGRUPP

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller annan kommunal nämnd med ansvar för verksamhet enligt LSS, chefer, arbetsledare, LSS-handläggare, verksamhetsutvecklare eller andra kommunalt verksamma intresserade.

UTBILDNINGENS INNEHÅLL

Den 1 mars ska utredningen om statligt huvudmannaskap för personlig assistans (Dir. 2021:76) redovisa sitt uppdrag.

Kommunlex bjuder nu in till en juridisk webbutbildning där utredningens slutsatser och förslag gås igenom.

Under utbildningen kommer fokus vara hur förslagen påverkar kommunerna och assistansberättigade personer som idag har personlig assistans från kommunen.

Hur förslagen påverkar kommunens organisation och ärendehandläggning samt ekonomiska och andra praktiska konsekvenser är bl.a. frågor som kommer tas upp.

Ett särskilt fokus kommer att vara hur kommunerna behöver och kan förbereda sig på de förändringar i lagstiftningen som föreslås.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2023-04-03. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor