De nya assistansreglerna samt regeringens remiss av LSS-utredningen – blir det fler lagändringar?

TID OCH PLATS

Den 24 augusti 2020 kl. 13.00 – 16.30.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till nämnder med ansvar för kommunal verksamhet enligt LSS, förvaltningschefer, myndighetschefer och andra chefer, LSS-handläggare, arbetsledare för assistenter samt andra kommunalt verksamma.

Under föreläsningen kommer bl.a. nedan angivna frågor tas upp.

– Rätten till personlig assistans enligt hittills gällande regler och praxis från HFD och kammarrätterna.

– Regeringens proposition 2019/20:92 om personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning.

– Vad innebär lagändringarna för handläggningen av assistansärenden och för utförandet av den personliga assistansen?

– Vad innebär den föreslagna och nya regleringen av föräldraansvaret för bedömningen av rätten till personlig assistans?

– Vilka medicinska och andra underlag behövs för att bedöma rätten till assistans enligt de nya reglerna?

– Påverkas ansvarsfördelningen för assistansen mot Försäkringskassan av lagändringarna?

– Den statliga utredningen (Dir. 2o20:3) om stöd vid egenvård, hjälp med tillsyn och föräldraansvar vid personlig assistans m.m. som redovisas den 23 mars 2021 – vad kan den innebära för framtidens assistans?

– Regeringens remiss av LSS-utredningen (SOU 2018:88) om bl.a. statligt ansvar för assistansen.

– Begränsningarna i remissen till endast vissa av de förslag som lämnades av LSS-utredningen.

– Vad innebär regeringens remiss – vilka andra ändringar i LSS kan bli aktuella?

– Andra aktuella frågor såsom förslaget i SOU 2020:1 om att låta privata assistansanordnare som arbetsgivare ta över sjuklönekostnaderna från kommunerna.

– Frågor från deltagarna, diskussion och svar.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 575 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-08-22. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor