Försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd samt insatser för arbete – NYTT KURSTILLFÄLLE STOCKHOLM

Socialtjänstens arbete med försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd ställer krav på en god och rättssäker handläggning för att uppfylla de författningsreglerade kraven på verksamheten. Socialtjänsten har samtidigt tillsammans med de kommunala arbetsmarknadsverksamheterna fått ta ett allt större ansvar för åtgärder som syftar till att stödja personer att få ett arbete och egen försörjning.

Under denna juridiska temadag görs en genomgång av regelverket och hittillsvarande domstolspraxis gällande försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd. Särskilda frågor som tas upp är bl.a. klientens eget ansvar och vilka krav som kan ställas på enskilda, bedömningar i komplicerade ärenden där socialtjänsten på grund av sjukdom, missbruk och social utsatthet måste avgöra vilken förmåga som klienten egentligen har, ärenden som berör särskilda grupper såsom EU-medborgare, asylsökande och nyanlända invandrare. Andra frågor som tas upp är bistånd till tillfälligt boende samt dokumentationsfrågor och barnperspektivets betydelse för socialtjänstens handläggning och bedömningar.

TID OCH PLATS

Stockholm den 10 november 2017, 09.30 – 16.00
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-10-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca två veckor innan kursstart.

MÅLGRUPP

Socialnämnd och arbetsmarknadsnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom försörjningsstöd och ekonomiskt bistånd, chefer och personal inom kommunal arbetsmarknadsverksamhet samt andra intresserade kommunalt verksamma.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor