Försörjningsstödsärenden samt nya förvaltningslagens påverkan på handläggningen – fåtal platser kvar

De kommunala arbetsmarknadsverksamheterna tar ett stort ansvar för arbetsfrämjande insatser. Det finns också ett klart samband med försörjningsstödet. Då Arbetsförmedlingen egentligen har huvudansvaret för arbetsmarknadspolitiska insatser uppkommer ofta frågor om den kommunala arbetsmarknadsverksamhetens rättsliga grund och uppdrag samt avgränsningen mot Arbetsförmedlingens ansvar.

Särskilda frågor som uppkommer är vad som gäller för dokumentationen vid genomförandet av arbetsfrämjande insatser. Ofta diskuteras hur dokumentationen ska föras när det gäller planer för insatser, uppföljning och återrapportering mot socialtjänsten. Andra frågor är vad som gäller för samarbete och sekretess gentemot t.ex. försörjningsstödsverksamheten, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan samt vad som gäller vid misskötsamhet eller när enskilda t.ex. är påverkande eller berusade.

Under utbildningsdagen görs en genomgång av den rättsliga grunden för kommunal arbetsmarknadsverksamhet och tillämpningen av det regelverk som gäller för verksamheten. Vidare ges rekommendationer för dokumentationen vid genomförandet av arbetsfrämjande insatser. Möjlighet finns även för deltagarna att ta upp egna frågor.

Kursen riktar sig till kommunstyrelsen, social- och arbetsmarknadsnämnd eller motsvarande, chefer och personal som arbetar med arbetsfrämjande insatser, chefer och socialsekreterare inom försörjningsstödet samt övriga intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Lund den 4 juni 2018, 09.00 – 16.00.
Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Fåtal platser kvar. Anmälan är öppen och bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor