Handläggning av missbruksärenden och andra vuxenärenden

– t.ex. OM VÅLD I NÄRA RELATIONER ELLER BOSTADSLÖSHET

Handläggning av vuxenärenden ställer stora krav på socialtjänsten. Detta gäller inte bara när ett behov finns av ett stöd för att komma ifrån missbruket, utan särskilt när enskilda kan antas vara i behov av skydd på grund av ett allvarligt missbruk. Annan utsatthet kan vara våld eller att den vuxna är bostadslös eller har svårigheter att anskaffa bostad. I vissa ärenden finns en sammansatt problematik som ställer krav på samverkan med och gränsdragning mot t.ex. landstinget eller andra kommunala verksamheter såsom omsorgen om funktionshindrade.

Under sakkunnig vägledning av jurist från KommunLex ges under utbildningen en grundlig information och praktiska råd till bl.a. chefer och socialsekreterare gällande handläggningen av vuxenärenden i enlighet med för vuxenverksamheten gällande lagar och författningar, såsom Socialstyrelsens föreskrifter om dokumentation, våld i nära relationer, nationella riktlinjer för missbruk och beroende samt Socialstyrelsens vägledning i hemlöshetsarbetet.

TID OCH PLATS

Stockholm den 27 november 2017, 09.30 – 16.00
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2017-10-27. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca 20 dagar innan kursstart.

MÅLGRUPP

Socialnämnden eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom IFO:s vuxenverksamhet samt andra kommunalt verksamma.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor