Handledning för nya lex Sarah utredare

TID OCH PLATS

Den 7 oktober 2022 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams.

HANDLEDARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex AB.

AVGIFT

Avgiften för handledningen är 900 kr per deltagare exklusive moms.

MÅLGRUPP

Denna handledning riktar sig särskilt till dig som är ny lex Sarah utredare och har arbetar kortare tid med att utreda enligt lex Sarah.

Antalet platser vid varje handledningstillfälle är begränsat för att ge alla utrymme för frågor och aktivt deltagande. Först till kvarn gäller.

HANDLEDNINGENS NÄRMARE INNEHÅLL

Under handledningen ges praktiska råd om hur lex Sarah rapporter bör utredas samt möjlighet att få svar på och vägledning i frågor som kan uppkomma i samband med lex Sarah utredningar.

Deltagarna ges möjlighet att skicka in sina frågor i förväg, och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor under handledningen. Deltagarna kan även lämna beskrivning av aktuella ärenden eller skicka in avidentifierade utredningar som man önskar ta upp under handledningen.

Klicka här för information om handledning för mer erfarna lex Sarah utredare.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan till handledningen ska vara Kommunlex tillhanda senast 2022-10-04. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel avgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor