Juridik för den kommunala hälso- och sjukvården – så påverkas kommunen av satsningen på nära vård 2020

Under dagen kommer att ges kunskap om hur regelverket för den kommunala hälso- och sjukvården ska tillämpas. En särskild fråga som tas upp är vad som ingår i det kommunala ansvaret och vad som åligger regionen. En annan särskild fråga är hur satsningen på nära vård påverkar omfattningen av exempelvis hemsjukvårdsansvaret och vad satsningen innebär för samverkan med regionen. En annan fråga är den interna ansvarsfördelningen inom den kommunala vården och omsorgen. Juridisk vägledning kommer också att ges för hantering av ett antal praktiska tillämpningsfrågor samt frågor om sekretess och informationsöverföring.

Kursen riktar sig till alla som har ansvar för och arbetar med kommunal hälso- och sjukvård, förtroendevalda i den ansvariga nämnden som vårdgivare, verksamhetschefer, MAS och MAR, legitimerad personal, enhetschefer vård och omsorg (SoL och LSS), personal som utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt övriga intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 1 juni 2020, 09.30 – 16.00.
Hotell Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-05-01. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

Vid samtidig anmälan till kursen om kvalitet och patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård, som går i Göteborg den 2 juni, erbjuds 10 % rabatt på avgift för båda kurserna.

Mer information om kursen om kvalitet och patientsäkerhet i kommunal hälso- och sjukvård finns här.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor