Juridisk utbildningsdag för nyvalda politiker i socialnämnd

Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att dess verksamhet bedrivs i enlighet med gällande författningar och kvalitetskrav. Skyldigheten att bistå enskilda personer ställer speciella krav på socialnämnden, särskilt vid myndighetsutövning och hantering av individärenden. Under denna juridiska utbildningsdag görs en grundlig genomgång av vad som gäller för förtroendevalda ledamöter och ersättare i socialnämnd.

Kursen riktar sig i första hand till nyvalda ledamöter och ersättare i socialnämnd eller motsvarande. Även politiker med tidigare erfarenhet av uppdrag i socialnämnd och andra intresserade kommunalt verksamma är välkomna att delta.

TID OCH PLATS

Stockholm den 19 februari 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-01-25. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor