Lex Sarah för personal inom vård och omsorg samt IFO

En god kvalitet inom kommunernas verksamheter enligt socialtjänstlagen och LSS förutsätter personalens medverkan. Att personalen rapporterar avvikelser är en viktig del i arbetet med att förebygga brister och ge underlag för systematiskt förbättringsarbete. Samtidigt är det många gånger oklart för personalen vad som ska rapporteras.

Under denna dag ges praktisk vägledning för tillämpningen av lex Sarah inom verksamheterna. Särskilt kommer att ges vägledning för hur man avgör vad som ska rapporteras. Vidare kommer bl.a. tas upp hur rapporterade avvikelser tillsammans med framförda klagomål och synpunkter kan användas i det systematiska förbättringsarbetet enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter.

Andra frågor som kommer att tas upp är bl.a. hur personalen bör hantera situationer när andra huvudmän inte ger enskilda tillräckligt stöd eller behövlig vård och behandling. Ansvarsfördelningen mellan nämnden, chefer, personal och kvalitetsansvariga kommer också att behandlas.
Under dagen kommer även ges utrymme för deltagarnas frågor och diskussion.

Kursen riktar sig till alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 10 oktober 2018, 09.15 – 16.00
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-09-28. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor