Lex Sarah och lex Maria för personal inom vård och omsorg samt IFO

En god kvalitet och patientsäkerhet inom kommunernas verksamheter enligt socialtjänstlagen, LSS och HSL förutsätter personalens medverkan. Att personalen rapporterar avvikelser är en viktig del i arbetet med att förebygga brister och ge underlag för systematiskt förbättringsarbete. Samtidigt är det många gånger oklart för personalen vad som ska rapporteras.

Under denna dag ges praktisk vägledning för tillämpningen av lex Sarah och Maria inom verksamheterna. Särskilt kommer att ges vägledning för hur man avgör vad som ska rapporteras. Vidare kommer bl.a. tas upp hur rapporterade avvikelser tillsammans med framförda klagomål och synpunkter kan användas i det systematiska förbättringsarbetet enligt Socialstyrelsens kvalitetsföreskrifter.

Andra frågor som kommer att tas upp är bl.a. hur personalen bör hantera situationer när andra huvudmän inte ger enskilda tillräckligt stöd eller behövlig vård och behandling. Ansvarsfördelningen mellan chefer, personal, kvalitetsansvariga, MAS och MAR kommer också att behandlas.

Kursen riktar sig alla som berörs av eller har ett ansvar för kvalitetsarbetet: ledamöter i socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhets- och enhetschefer, MAS och MAR, kvalitetsutvecklare, kvalitetsansvariga, biståndshandläggare, socialsekreterare och andra kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Lund den 4 juni 2018, 09.00 – 16.00
Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Fåtal platser kvar. Anmälan är öppen och bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

FÖRELÄSARE

Lea Reinholdsson verksamhetschef KommunLex AB .

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare och omfattar kostnaden för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor