LSS – ändrad definition av personlig assistans, nya domar och andra nyheter

Bestämmelsen om personlig assistans har ändrats. Samtidigt har kommit flera domar från bl.a. HFD. Därtill har kommit en ny förvaltningslag. Även andra lagändringar är beslutade och en översyn av LSS pågår.

Under denna dag gås igenom hur den nya lagstiftningen och de nya domarna påverkar eller kan komma att påverka tillämpningen i kommunerna.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande kommunal nämnd med ansvar för LSS och personlig assistans, chefer och LSS-handläggare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 17 oktober 2018, 09.15 – 16.00
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-09-20. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor