Ny förvaltningslag från 1 juli 2018 – så påverkas socialtjänsten och LSS

Riksdagen har fattat beslut om en ny förvaltningslag (prop. 2016/17:180). Syftet med den nya lagen är bl.a. att stärka enskildas rättssäkerhet och modernisera reglerna. Även handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen, LSS, LVU och LVM kommer att beröras samt regleras mer heltäckande.

Förutom ökade och tydliggjorda krav på handläggningen så kommer bl.a. enskilda kunna föra så kallad dröjsmålstalan vid alltför långsam ärendehandläggning. Den nya förvaltningslagen träder i kraft 1 juli 2018.

Den nya förvaltningslagen kommer betyda att de ansvariga nämnderna och förvaltningarna måste anpassa sig för att möta de nya kraven. Under dagen ges praktisk vägledning för tillämpningen av den nya lagen inom socialtjänsten och LSS.

Kursen riktar sig mot socialnämnd eller motsvarande, chefer, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS handläggare, enhetschefer och andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Göteborg den 10 april 2018, 09.30 – 16.00
Centralhuset konferens Göteborg, Nils Ericsonsplatsen 4.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-03-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast ca två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor