Nya regler om trygghetsboenden för äldre och andra lagändringar som påverkar äldreomsorgen

Regeringen har i proposition föreslagit att kommunerna ska få inrätta biståndsbedömt trygghetsboende för äldre. Trygghetsboendena är tänkta för enskilda som inte har omfattande omvårdnadsbehov och som har behov av att bryta oönskad isolering. Kommunerna kan även få ett hemsjukvårdsansvar vid trygghetsboendena. Lagändringen föreslås träda i kraft 2 april 2019.

Tidigare har socialtjänstlagen ändrats så att kommunerna från 1 juli 2018 kan erbjuda hemtjänstinsatser för äldre genom förenklat beslutsfattande. Därtill har bl.a. antagits en ny förvaltningslag som även den påverkar handläggningen. Samtidigt pågår en översyn av socialtjänstlagen och som kommer att redovisas 1 december 2018.

Under denna dag gås igenom hur ny lagreglering påverkar eller kan komma att påverka handläggning och genomförande av insatser inom äldreomsorgen.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande kommunal nämnd med ansvar för äldreomsorg, chefer, biståndshandläggare och enhetschefer vid särskilda boenden samt personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Malmö den 20 september 2018, 09.15 – 16.00
Radisson Blu Hotel Malmö, Östergatan 10.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-09-10. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast tio dagar innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor