Översynen av LSS och assistansen (S 2016:03) – så påverkas kommunerna FÅTAL PLATSER KVAR

LSS-utredningen har enligt tilläggsdirektiv (Dir. 2018:35) fått förlängd utredningstid och ska redovisa sitt förslag senast 15 december 2018.

Under denna juridiska temadag kommer att ges en grundlig genomgång av utredningens förslag och hur de kan komma att påverka kommunernas verksamhet enligt LSS.

Särskilt kommer tas upp hur förslagen kan komma att påverka kommunernas handläggning och insatser jämfört med gällande lag och domstolspraxis. Ett fokus kommer att vara hur kommunen på bästa sätt kan förbereda sig för de ändringar som förslås.

Det ges möjlighet att anmäla sig redan nu. Ett detaljerat program kommer att publiceras när utredningen lämnat sitt förslag.

TID OCH PLATS

Stockholm den 15 januari 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Fåtal platser kvar. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor