Översynen av socialtjänstlagen – vad innebär förslagen för äldre- och funktionshindersomsorgerna samt socialpsykiatrin?

TID OCH PLATS

Den 3 september 2020 kl. 09.00 – 12.30.
Webbutbildning på Teams/Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

Utbildningen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande och all personal som arbetar med handläggning och genomförande av insatser inom äldre- och funktionshindersomsorgerna.

OM PROGRAMMET

Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03) redovisas den 3 augusti 2020.

Under denna webbutbildning kommer gås igenom vilka lagändringar och nya regler som föreslås.

Ett särskilt fokus kommer att vara vad förslagen i praktiken innebär för kommunens verksamheter och ärenden som rör äldre och funktionsnedsatta personer samt för socialpsykiatrin.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 1 575 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-09-01. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor