Sommarakademi: Juridisk temadag – vart är äldreomsorgen och biståndsverksamheten på väg?

Efter flera år med fokus på bl.a. rättssäkerhet och systematiska utredningar (IBIC) samt krav på bemanning finns nu helt nya tendenser i lagstiftningen för äldreomsorgen.

Vi har fått flera nya lagar och regler. En regeländring är t.ex. att förenklat beslutsfattande nu är tillåtet för hemtjänst. Även andra insatser kan få beslutas förenklat i framtiden. En annan är införandet av möjligheten för kommunen att erbjuda biståndsbedömda trygghetsboenden.

Utvecklingen går mot enklare handläggning och mer tillgängliga insatser med större inflytande för enskilda. Vi har också fått en ökad användning av E-tjänster och välfärdsteknik. Samtidigt gör digitaliseringen att datorer kan användas för automatiserade beslut eller som beslutsstöd.

Översynen av socialtjänstlagen kan dessutom innebära att det införs en separat äldrelag samt att begreppet skälig levnadsnivå tas bort och ersätts med andra kvalitetsbegrepp.

Under denna juridiska temadag kommer ett fokus vara hur handläggare och utförare påverkas av de nya reglerna. Ett annat fokus kommer vara framtidens äldreomsorg – vart är biståndsverksamheten på väg?

Temadagen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, socialchefer, verksamhetschefer, enhetschefer, biståndshandläggare och utförare inom äldreomsorgen samt andra intresserade kommunalt verksamma som arbetar med myndighetsutövning och genomförande av biståndsinsatser.

TID OCH PLATS

Stockholm den 30 augusti 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-07-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor