Sommarakademi: Stöd och skydd till barn och unga

– tillämpning av LVU samt barnkonventionen som svensk lag den 1 januari 2020

Under denna kurs ges juridisk vägledning för socialtjänstens handläggning av ärenden om stöd och skydd till barn och unga.

Frågor som kommer tas upp är bl.a. socialtjänstens uppgifter och gränsdragningen mot andra huvudmäns ansvar, t.ex. skolans och landstingets ansvar. Ett särskilt fokus kommer att vara den praktiska tillämpningen av LVU och processen i mål enligt LVU. Även införandet av barnkonvention som svensk lag kommer att beröras.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare inom barn och ungdom och andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 27 augusti 2019, 09.15 – 16.00.
Norra Latin konferens, Drottninggatan 71B.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2019-07-27. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart. Besked om kursplats kan på begäran lämnas tidigare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Samma gäller om kursbekräftelsen har skickats innan anmälningstidens utgång. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor