Sommarakademin: Handläggning av ärenden inom socialpsykiatrin

– LAGEN OM SAMVERKAN VID UTSKRIVNING FRÅN SLUTENVÅRDEN M.FL. RÄTTSLIGA NYHETER

Socialtjänstens verksamhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar (socialpsykiatrin) har förändrats och utvecklats alltsedan handikappreformen och psykiatrireformen. Kommunen har fått ett tydligt ansvar enligt socialtjänstlagen för att tillgodose målgruppens behov av boende, stöd och sysselsättning. Insatser såsom bostad med särskild service, daglig sysselsättning och boendestöd samt Case Manager är värdefulla för att möta behoven av stöd och omsorg.

Samtidigt uppkommer i vissa ärenden frågor om socialtjänstlagen eller LSS ska eller kan tillämpas. Samma gäller frågor om gränsdragningen mot landstingens psykiatri och IFO när det gäller t.ex. placeringar vid HVB för personer med psykisk ohälsa och insatser för personer med samsjuklighet. Ansvaret vid bostadslöshet och hemlöshet är även det en ofta förekommande fråga. En annan fråga är t.ex. gränsdragning mellan boendestöd och andra biståndsinsatser såsom hemtjänst.

Under denna dag kommer att ges en utförlig redogörelse för tillämpningen av författningsbestämmelserna vid handläggningen av ärenden inom socialpsykiatrin. Samtidigt kommer att redovisas rättliga nyheter såsom lagen om samverkan vid utskrivning från slutenvården, och som för utskrivningar från sluten psykiatrisk vård kommer att träda i kraft 31 december 2018. Lagen kommer bl.a. att ställa nya krav på samverkan med landstinget och antalet fristdagar för kommunens mottagande kommer att minskas från 30 vardagar till tre kalenderdagar.

Kursen riktar sig till kommunala nämnder med ansvar för socialpsykiatri, chefer och personal med ansvar för utredning och genomförande av insatser för personer med psykiska funktionshinder eller funktionsnedsättningar.

TID OCH PLATS

Stockholm den 31 augusti 2018, 09.15 – 16.00.
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-07-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor