Sommarakademin: Ny förvaltningslag från 1 juli 2018 – så påverkas socialtjänsten och LSS

Från 1 juli 2018 gäller en ny förvaltningslag. Syftet med den nya lagen är bl.a. att stärka enskildas rättssäkerhet och modernisera reglerna. Även handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen, LSS, LVU och LVM kommer att beröras samt regleras mer heltäckande.

Förutom ökade och tydliggjorda krav på handläggningen så kommer bl.a. enskilda kunna föra så kallad dröjsmålstalan vid alltför långsam ärendehandläggning. Även möjligheten att ändra gynnande beslut regleras särskilt och kommer att påverka socialtjänsten.
Den nya förvaltningslagen kommer betyda att de ansvariga nämnderna och förvaltningarna måste anpassa sig för att möta de nya kraven.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer, socialsekreterare, biståndshandläggare, LSS handläggare, enhetschefer och andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Stockholm den 23 augusti 2018, 09.15 – 16.00.
Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara Kommunlex tillhanda senast 2018-07-30. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast två veckor innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 3 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor