Tillämpning av reglerna om och den utökade rätten till personlig assistans från 1 juli 2020

Under dagen kommer att ges en grundlig genomgång av vad so gäller för handläggning och beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS. Under utbildningen kommer att tas upp propositionen (2019/20:92) om bl.a. utökad rätt till personlig assistans för hjälp med andning och sondmatning.Även andra aktuella frågor och juridiska nyheter som beror assistans kommer att tas upp.

Utbildningen riktar sig till ansvarig kommunal nämnd, LSS-handläggare, chefer och arbetsledare samt andra intresserade som arbetar med handläggning eller utförande av personlig assistans.

Detaljerat program kommer att publiceras inom kort. Möjlighet finns att redan nu anmäla sig till utbildningen.

TID OCH PLATS

Den 18 maj 2020, 09.30 – 16.00.
Webbutbildning på Skype.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson VD och chefsjurist KOMMUNLEX AB.

AVGIFT

Avgiften för utbildningen är 2 150 kr per deltagare exklusive moms och inkluderar kostnad för dokumentation samt möjlighet för deltagarna att ställa följdfrågor som knyter an till kursens innehåll under en vecka efter kursdatum.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara KOMMUNLEX tillhanda senast 2020-05-15. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare senast dagen efter anmälan.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor