Vuxenärenden inom socialtjänsten – ny förvaltningslag, nya nationella riktlinjer för spelmissbruk m.fl. rättsliga nyheter

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar att hjälpa och stödja vuxna som har missbruk eller annan social utsatthet. Handläggningen av vuxenärendena regleras av bl.a. socialtjänstlagen och förvaltningslagen, men påverkas även av nationella riktlinjer. Under kursen kommer gås igenom hur författningsbestämmelserna ska tillämpas av socialsekreterare, behandlare och stödpersonal som arbetar med vuxenärenden.

En särskild fråga som tas upp är nya förvaltningslagen som träder i kraft 1 juli 2018 och dess påverkan på socialtjänstens vuxenverksamhet. Vidare kommer tas upp Socialstyrelsens nya kunskapsstöd och nationella rekommendationer till hälso- och sjukvården och socialtjänsten om behandling av spelmissbruk och spelberoende.

Andra frågor som tas upp är bl.a. ansvarsfördelningen gentemot landstinget i ärenden som t.ex. rör samsjuklighet, handläggningen när LVM kan antas vara tillämplig samt socialtjänstens ansvar vid hemlöshet och bostadslöshet.

Kursen riktar sig till socialnämnd eller motsvarande, chefer och socialsekreterare som arbetar med vuxenärenden, stödpersonal och behandlare samt andra intresserade kommunalt verksamma.

TID OCH PLATS

Lund den 6 september 2018, 09.00 – 16.00.
Hotel Lundia, Knut den Stores Torg 2.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan ska vara oss tillhanda senast 2018-08-06. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca 20 dagar innan kursstart.

FÖRELÄSARE

Jonas Reinholdsson, VD och chefsjurist KommunLex AB.

KURSAVGIFT

Kursavgiften är 2 850 kr exklusive moms per deltagare. Avgiften inkluderar kostnad för dokumentation, kaffe och lunch.

INFORMATION

För övrig information kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Ladda ner kursprogram (PDF)

Anmälningsformulär

Kursvillkor