Utbildningar & Temadagar

    Kommunlex anordnar egna utbildningar och temadagar för tjänstemän och förtroendevalda. Vi kan även genomföra motsvarande utbildningar och temadagar för en eller flera kommuner, eller ta fram ett utbildningsprogram enligt särskilda önskemål.

    Uppdragsutbildningar kan genomföras digitalt på exempelvis Teams. De kan även genomföras på plats i kommunen när det kan ske på ett säkert sätt i enlighet med FMHs rekommendationer.

    Prenumerera på vårt nyhetsbrev