Juridik, utbildning och verksamhetsutveckling

KommunLex AB bildades 2002 och är ett företag med inriktning på juridik, utbildning och verksamhetsutveckling för kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter.

Våra medarbetare är erfarna jurister, socionomer, omvärldsanalytiker samt experter på verksamhetsutveckling. KommunLex jurister är specialiserade på offentlig rätt, kommunalrätt och olika förvaltningsrättsliga områden såsom socialrätt och skoljuridik. Detta innebär att vi kan skapa ett mervärde för våra kunder genom en gedigen juridisk specialistkompetens tillsammans med mångårig erfarenhet av utveckling av offentlig verksamhet.

Hittills har vi utfört uppdrag för över 270 svenska kommuner och landsting samt ett stort antal andra myndigheter och organisationer.

Vi har hjälpt över 270 kommuner och landsting

KommunLex har hittills utfört uppdrag och utbildningar för över 270 svenska kommuner och landsting. Vi har även arbetat för andra uppdragsgivare. Här kommer ett urval av de uppdragsgivare vi har hjälpt.

 • Akademikerförbundet SSR
 • Barn- & Ungdomsgruppen Sociala Tjänster och Utbildningar i Sverige AB
 • Blekinge kompetenscentrum
 • Blendow Group, Lexnova
 • Cambio Welfare Systems
 • Centrum för Kompetensutveckling – CKU
 • Dalarnas kommunförbund
 • Dalslandskommunernas kommunalförbund
 • Familjerättssocionomernas Riksförening
 • Fastighetsmäklarnämnden (numera Fastighetsmäklarinspektionen)
 • Finsam Alvesta Samordningsförbund
 • FoU Nordväst
 • FoU Södertörn
 • FoU Välfärd Värmland
 • Fyrbodals kommunalförbund
 • Gemensam nämnd inom socialtjänst i Leksand- Rättvik
 • Gothia fortbildning (Fortbildning AB)
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Hjälpmedelsinstitutet
 • Hälsohögskolan i Jönköping
 • Högskolan i Borås
 • Institutet för Kompetensutveckling (IKU)
 • Kalmarsunds Gymnasieförbund
 • Karlskrona kompetenscentrum
 • Kommunalförbundet Bergslagens Kommunalteknik
 • Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje
 • Kommunförbundet i Stockholms län
 • Norrbottens kommuner
 • Kommunförbundet Skåne
 • Krisberedskapsmyndigheten (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Länsstyrelsen Blekinge län
 • Länsstyrelsen Dalarnas län
 • Länsstyrelsen Hallands län
 • Länsstyrelsen i Kalmar län
 • Länsstyrelsen Jämtlands län
 • Länsstyrelsen Norrbottens län
 • Länsstyrelsen Skåne län
 • Länsstyrelsen Värmlands län
 • Länsstyrelsen Västmanlands län
 • Länsstyrelsen Västra Götaland
 • Länsstyrelsen Örebro Län
 • Länsstyrelsen Östergötlands län
 • Miljösamverkan Sydost
 • Nationell psykiatrisamordning
 • Nationellt utvecklingsstöd till verksamheter för personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (NU!-projektet)
 • Norra Dalarnas Myndighetsservice
 • Nova Högskolecentrum
 • Polishögskolan
 • Polismyndigheten i Östergötlands län
 • Pulsen AB
 • Region Dalarna
 • Region Gävleborg
 • Region Halland
 • Region Jämtland Härjedalen
 • Region Kronoberg
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Regionförbundet i Kalmar län
 • Regionförbundet i Uppsala län
 • Regionförbundet Jämtlands län
 • Regionförbundet Jönköpings län
 • Regionförbundet Södra Småland
 • Regionförbundet Örebro län
 • Riksföreningen för skolsköterskor
 • Rådet för regional utveckling i Jämtlands län
 • Räddningstjänstförbundet Attunda
 • Räddningsverket (numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap)
 • Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län
 • Samordningsförbundet Skövde
 • Skaraborgs Kommunalförbund FoU
 • Skaraborgssamverkan
 • Skolverket
 • Socialstyrelsen
 • Stiftelsen Fryshuset
 • Stiftelsen Parasoll – Personligt ombud-verksamhet för psykiskt funktionshindrade
 • Stiftelsen Westmannaturism
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • Sveriges skolkuratorers förening
 • Södertörns Brandförsvarsförbund
 • Södra Roslags Räddningstjänstförbund
 • Tillväxtdelegationen
 • Trygghetsfonden TSL
 • Utveckling Socialtjänsten i Dalsland
 • Vårljus AB
 • Västmanlands kommunförbund
 • Örebro Kompetenscentrum
 • Östra Norrbottens Räddningstjänstförbund