Juridik

KommunLex jurister har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning och domstolarna. Genom våra jurister erbjuder vi rådgivning i främst förvaltningsrättsliga och kommunalrättsliga frågor. Våra jurister kan anlitas som ombud i domstolsprocesser och förhandlingar. De kan även anlitas för juridiska konsultuppdrag.

Utbildning

KommunLex erbjuder kompetens­utveckling för tjänstemän och förtroendevalda genom att anordna egna kurser och temadagar. Vi genomför även uppdragsutbildningar anpassade efter våra kunders behov.

Kurser

KommunLex anordnar egna kurser och temadagar för tjänstemän och förtroendevalda. Vi kan även genomföra motsvarande kurser och temadagar på hemmaplan för en eller flera kommuner, eller ta fram ett utbildningsprogram enligt särskilda önskemål.

Verksamhetsutveckling

Vi hjälper er att kvalitetssäkra, förbättra och effektivisera kommunala verksamheter.