Allmänna villkor vid anmälan till KommunLex kurser

Anmälan om kursdeltagande görs på KommunLex hemsida www.kommunlex.se/kurser/

Bekräftelse skickas till anmälda deltagare ca 20 dagar innan kursstart. Vid avanmälan efter anmälningstidens utgång eller vid uteblivet deltagande debiteras hel kursavgift. Skicka gärna ersättare vid förhinder.

Vid anmälan till kurser ansvarar anmälaren för att erforderliga och riktiga faktureringsuppgifter lämnas i samband med anmälan. Som betalningsvillkor gäller tio (10) dagar, om inte annat särskilt har avtalats i samband med kursanmälan.

Om faktura returneras på grund av otillräckliga eller felaktiga faktureringsuppgifter tas ut en avgift om f.n. 150 kr för utställande av ny faktura (administrativ avgift). Vid försenad betalning kan även dröjsmålsränta komma att debiteras enligt gällande lagstiftning.