Utbildning

KommunLex genomför uppdragsutbildningar för kommunala tjänstemän och förtroendevalda. Innehållet skräddarsys efter önskemål och syftar till lärande om tillämpningen av de författningar som gäller för verksamheten i enlighet med senaste praxis. Vidare ges kunskap om och stöd i utveckling och kvalitetssäkring av bl.a. kommunal socialtjänst, vård och omsorg samt skola och elevhälsa.Vi genomför även kompetensutveckling i form av löpande juridisk handledning för myndighetshandläggare och utförare.

KommunLex genomför även årligen ett stort antal egna kurser för kommunalt verksamma inom bl. a. vård, skola och omsorg. Även dessa kurser kan genomföras på beställning av en eller flera kommuner. Mer information om KommunLex kursutbud finns nedan.