Handledning för nya och erfarna lex Sarah utredare

TID OCH PLATS

Den 12 december 2024 kl. 13.00 – 16.30.
Handledning på Teams.

HANDLEDARE

Lea Reinholdsson, verksamhetschef Kommunlex.

AVGIFT

Avgiften för handledningen är 1200 kr per deltagare exklusive moms.

MÅLGRUPP

Denna handledning riktar sig särskilt till dig som arbetar med att utreda enligt lex Sarah.

Antalet platser vid varje handledningstillfälle är begränsat för att ge alla utrymme för frågor och aktivt deltagande. Först till kvarn gäller.

HANDLEDNINGENS NÄRMARE INNEHÅLL

Under handledningen ges praktiska råd om hur lex Sarah rapporter bör utredas samt möjlighet att få svar på och vägledning i frågor som kan uppkomma i samband med lex Sarah utredningar.

Deltagarna ges möjlighet att skicka in sina frågor i förväg, och det kommer även finnas möjlighet att upp exempelärenden eller andra frågor under handledningen. Deltagarna kan dessutom skicka in avidentifierade utredningar som man önskar ta upp under handledningen.

Möjlighet kommer även finnas för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

ANMÄLAN OCH BEKRÄFTELSE

Anmälan till handledningen ska vara Kommunlex tillhanda senast 2024-12-11. Bekräftelse skickas till anmälda deltagare.

AVANMÄLAN

Anmälan är bindande. Vid avanmälan eller vid uteblivet deltagande debiteras hel avgift. Anmäl gärna en ersättare vid förhinder.

INFORMATION

För övrig information eller vid frågor kontakta kursadministration på
telefon: 08-20 33 51 eller e-post: kurser@kommunlex.se.

Anmälningsformulär

Kursvillkor