Kommunlex

Juridik, utveckling och kvalitet inom kommunal verksamhet.

  Information med anledning av Covid-19

  Kommunlex kurser erbjuds för närvarande som webbutbildningar på Teams/Skype för att minska risken för spridning av coronavirus (Covid-19).

  Vi har självfallet kvar möjligheten att på samma sätt som tidigare erbjuda utbildning och kompetensstöd till enskilda kommuner, både på distans via Teams/Skype och på plats i kommuner om det kan ske på ett säkert sätt i enlighet med FMHs rekommendationer.

  Kommunlex har även utökad tillgängligheten för rådgivning på webb, telefon och e-post i juridiska frågor som rör socialtjänsten, kommunal HSL och LSS samt skolan och elevhälsan. Vi är som vanligt tillgängliga som ombud och biträde i juridiska processer.

  Vi finns tillgängliga på telefon 08-20 33 51 eller 08-20 33 43 samt på e-post juridik@kommunlex.se

  Vi håller oss uppdaterade om situationen med Covid-19 och följer myndigheternas rekommendationer.