Kommunlex

Juridik, utveckling och kvalitet inom kommunal verksamhet.

Om Kommunlex

Kommunlex är ett företag med inriktning på juridik, utbildning och verksamhetsutveckling för kommuner, landsting och regioner samt statliga myndigheter. Våra medarbetare är erfarna jurister, socionomer, statsvetare, omvärldsanalytiker samt experter på systematiskt kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Kommunlex jurister är specialiserade på offentlig rätt, kommunalrätt och olika förvaltningsrättsliga områden.