Kommunlex

Juridik, utveckling och kvalitet inom kommunal kärnverksamhet.

  Information med anledning av Covid-19

  Kommunlex kurser i april, maj och juni 2020 erbjuds som webbutbildningar på Skype för att minska risken för spridning av coronavirus (Covid-19).

  Vi har självfallet kvar möjligheten att på samma sätt som tidigare erbjuda utbildning och kompetensstöd till enskilda kommuner, men nu på distans via Skype eller på annat sätt.

  Kommunlex har även utökat tillgängligheten för rådgivning på telefon och e-post, särskilt i juridiska frågor som rör socialtjänsten, kommunal HSL och LSS med anledning av pandemin. Vi erbjuder som vanligt juridisk rådgivning på telefon och e-post även i andra frågor och ärenden.

  Vi finns tillgängliga på telefon 08-20 33 51 eller 08-20 33 43 samt på e-post juridik@kommunlex.se

  Vi håller oss uppdaterade om situationen med Covid-19 och följer myndigheternas instruktioner.